Referat frå årsmøte i Rogaland sjakkrets 17.12.2006 på Tjensvoll bydelshus, Stavanger

 

25 til stades.

 

1. Magnus Monsen valgt til ordstyrar og Per Blikra til referent

 

2. Årsberetning vart gjennomgått av Magnus Monsen. Fylgjande punkt vart diskutert / korrigert :

 

 

Det vart diskutert stemmerett : Per Blikra og Håkon Strand frå Stavanger, Magnus Monsen og Willy Kristiansen frå Sandnes og Stein Kristian Bru og Thor Geir Harestad frå Randaberg hadde stemmerett.

 

Årsberetninga vart godkjent med dei kommentarar som er gitt over.

 

3. Rekneskapen vart gjennomgått og godkjent

 

4. Valg av arrangørar til ulike turneringar i 2007 :

 

 

Både KM i lyn og Haaves minneturnering bør inn i NVGP-samanheng

 

Diskusjon om internasjonal juniorturnering v-2008, romjulssjakk, 4-landskamp (jr/kad) kombinert med jr.turnering,

 

Raymond Boger foreslo at styret fekk fullmakt til å sjå på dette. Vedtatt. Willy Kristiansen skulle komma med konkret forslag til styret innan 1/3-2007.

 

Frode Wiggen minte om NM for 4-manns-lag som Stavanger arrangerer helga 8-10.juni. Turneringa er kvalifiserande til EM for lag og bør vera attraktiv for dei beste laga i Norge.

 

5. Kretskontingent fastsett til 10 % av forbundskontingent (minimum etter NSF sine lovar)

 

6. Innkomne forslag : Thor Geir Harestad foreslo at me kåra årest spillar i Rogaland (brettsjakk). Det var nedsett ein komite med Thor Geir Harestad, Randaberg, Håkon Strand, Stavanger, og Stein Tore Gausdal (evt ein annan) frå Sandnes- Komitèen står fritt til å velga ut 1,2 eller 3 (årets spillar, årets junior, kvinna, senior eller anna).

 

7.  Eventuelt

 

Knut Jarle Hjørnevik trong avløysing på internettsidene Sjakk i Rogaland. Håvard Løvik tok stafettpinnen.

 

Oppstart med skulesjakk i Strand med Rudi Serch (med god hjelp av Magnus Monsen) + på Lassa (i regi av Stavanger) med Petter og Erik Fossan.

 

8. Valg

 

leiar : Magnus Monsen, Sandnes (for 1 år)

kasserar : Per Blikra, Stavanger (for 2 år)

materialforvaltar : Frode Wiggen, Stavanger (for 2 år)

styremedlem : Håvard Løvik, Stavanger (ikkje på valg, 1 år igjen)

styremedlem : Willy Kristiansen, Sandnes (for 2 år)

 

 

 

Møtet slutt kl. 12.20

 

Per Blikra

Referent

 

 

 

 

Resultat laghandikapturnering : (11 lag deltok)

 

  1. Randaberg 1 : Thor Geir Harestad, Kyrre Indrebø, Kjartan Aa. Fintland, 11 av 12 lagpoeng
  2. Vassøy : Jan Vidar Vestly, Jack E. Paulsen, Atle Larsen, 9 av 12
  3. Assi voks opp : Jon Kristian Haarr, Asbjørn O. Steinskog, Daniel Boyall, 8 av 12
  4. Team Kvanmo : Tallak Nærland, Sindre Ims, Even Emberland, 87 av 12

 

Bestebordpremiar :

 

  1. bord : Thor Geir Harestad og Tallak Nærland 4,5 av 6
  2. bord : Kyrre Indrebø, 6 av 6
  3. bord : Kjartan Aa. Fintland og Daniel Boyall, 5,5 av 6