Referat frå årsmøte i Rogaland sjakkrets 16.12.2007 på Tjensvoll bydelshus, Stavanger

 

15 til stades.

 

1. Magnus Monsen valt til ordstyrar og Per Blikra til referent. Stein Tore Gausdal og Knut Jarle Hjørnevik vart valt til å skriva under protokoll.

 

2. Per Blikra og Håkon Strand frå Stavanger, Stein Tore Gausdal og Jon Kristian Haarr frå Sandnes og Raymond Boger og Thor Geir Harestad frå Randaberg hadde stemmerett.

 

3. Årsberetning vart gjennomgått av Magnus Monsen. Fylgjande punkt vart diskutert / korrigert :

 

 

 

Årsberetninga vart godkjent med dei kommentarar som er gitt over.

 

4. Rekneskapen vart gjennomgått og godkjent. Beløpet som er ført opp at skal tilbakebetalast til Rogaland fylkeskommune treng likevel ikkje tilbakebetalast i følgje Magnus Monsen. Det vart etterlyst budsjett for 2008. Neste styre fekk i oppdrag å laga budsjett for 2009 når rekneskapen for 2008 blir lagt fram. Etter forslag frå Magnus Monsen vil materiellbeholdningen bli avskriven i rekneskapen for neste år.

 

5. Val av arrangørar til ulike turneringar i 2008:

 

 

6. Kretskontingent fastsett til 10 % av forbundskontingent (minimum etter NSF sine lovar)

 

7. Innkomne forslag:  Dei to forslaga frå Magnus Monsen vart vedtatt :

 

8.      Eventuelt:

 

 

9. Valg

 

leiar : Carsten Beer Jacobsen, Stavanger (for 1 år)

kasserar : Per Blikra, Stavanger (ikkje på val før neste år)

materialforvaltar : Frode Wiggen, Stavanger (ikkje på val før neste år)

styremedlem : Stein Tore Gausdal, Sandnes (for 2 år)

styremedlem : Willy Kristiansen, Sandnes (ikkje på val før neste år)

 

revisor : Ingeborg Kalberg (gjenvalg)

 

Valgkomite og bragdpriskomite : leiarane i klubbane Stavanger, Sandnes og Randaberg.

 

 

Møtet avslutta med ein stor takk til avtroppande formann i Rogaland sjakkrets Magnus Monsen

 

 

 

Per Blikra

Referent

 

 

Stein Tore Gausdal                 Knut Jarle Hjørnevik

Protokollførar                         protokollførar

 

 

 

 

Resultat laghandikapturnering: (5 lag deltok)

 

 

1. Fjåttane: Lasse Ø. Løvik, Vidar Edvardsen, Fredrik Beer Jacobsen. 7 lagpoeng, 8,5 individuelle

2. Håvards lekegutter: Jon Kristian Haarr, Kristoffer Madland, Vegard Øverås, 6 lagpoeng, 8 individuelle

3. Lye, 3 lagpoeng, 5 individuelle

4. Gamlingane, 2 lagpoeng, 5 individuelle

5. Stavanger, 2 lagpoeng, 3,5 individuelle

 

Bestebordspremiar

1. bord: Lasse Østebø Løvik, 3,5 av 4

2. bord: Kristoffer Madland, 4 av 4

3. bord: Wilhelm Øverås, 3 av 4