REFERAT FRA ÅRSMØTET I ROGALAND SKOLESJAKKUTVALG

 

Når? Søndag 9.3.08

Hvor? Bekkefaret bydelshus

Tilstedet: Grete Barane -Lye , Carsten Beer Jacobsen- Stavanger, Erlend Stangeland- Figgjo , Karle Stangeland - Sandved, Stein Tore Gausdal-  Sandnes, Håvard Løvik – Stavanger, Petter Fossan- Lassa, Atle Nord Røyneberg, Per Arne Joa Varhaug og Marit Anda

 

 

1.GODKJENNING AV MØTEINNKALLING:

 

2.GODKJENNING AV DAGSORDEN:

 

3.VALG AV DIRIGENT/REFERENT:

 

 

4.ÅRSRAPPORT:

 

5.REGNSKAP:

 

6.KONTINGENT:

 

7.UNGDOMSUTVALG – JENTEUTVALG:

 

8.INNKOMNE FORSLAG:

·        Det var ingen innkomne forslag.

 

9.EVENTUELT:

·        Det er viktig at vi sender stoff til ”sjakk i Rogaland”. Send  ferdige filer til Carsten, slik at han ikke må sitte å skrive inn alt selv.

 

10.VALG:

Det var ingen innstilling fra noen valgkomite. Derfor ble det satt ned en ny valgkomite bestående av: Carsten  Beer Jacobsen, Marit Anda og Stein Tore Gausdal. De skal finne en ny leder, siden Grete Barane ikke stiller til gjenvalg. En stor takk til den gode jobben hun har gjort .

Resten av styret ble klappet inn på årsmøte:

·        Per Blikra, Stavanger, kasserer.

·        Håvard Løvik, Stavanger

·        Kristian Harestad, Randaberg

·        Gunnar Amland, Sevland

·        Grete Barane, Lye

·        Stein Tore Gausdal, Sandnes

 

 

Hommersåk 15.4.08