Referat fra årsmøte 2004 i Rogaland Sjakkrets, 19/12-2004.

 

 

Møtet ble avholdt på Tjensvoll Bydelshus med Stavanger sjakklubb som vertskap. Ca. 15 deltok på møtet.

 

 1. Valg av møteleder og referent. Thor Geir Harestad, møteleder og Per Blikra, referent
 2. Årsberetning. Godkjent med endring av lag nummer 3 i Hurtigsjakk for 3-bordslag med tidshandicap i 2003. Lagnavnet Endra fra Stavanger 3 til Sandnes 3.
 3. Regnskap med revisors beretning. Godkjent.
 4. Turneringer 2005
  1. KM-lynsjakk. Stavanger arrangerer dette mandag 14. mars kl. 19.00.
  2. Det åpne Rogalandsmesterskapet. Randaberg arrangerer dette ca. midt i september (helga 16-18. september). Turneringen blir med lang betenkningstid.
  3. Tidshandicap/årsmøte. Stavanger arrangerer dette søndag 18. desember.
  4. Senior-KM. Randaberg arrangerer dette lørdag 5. november.
  5. Hurtigsjakk. 4-mannslag. Randaberg arrangerer dette lørdag 16. april.
 5. Kretskontingent. Uendra, 10 % av kontingent til NSF.
 6. Eventuelt
  1. Kjøp av ca. 20 brett/brikker/klokker til kretsarrangement. Håvard Løvik tar ansvar for dette, men avventer NSF sitt opplegg for å få billige sett.
  2. Videoer/CD-er/DVD-er til utlånsordning. Håvard Løvik sjekker/lager rutiner for et opplegg rundt dette og begynner med et lite innkjøp.
  3. Dommerkurs. Det blir sannsynligvis arrangert et dommerkurs i Sandnes/Stavanger siste helga i januar.
  4. Kretsen er positiv til å være med å støtte en sjakkskole for de unge talenta vi nå har i fylket. Kretsen imøteser også initiativ i forbindelse med Stavanger som europeisk kulturby i 2008.
  5. Rekrutteringsutvalget i kretsen (Magnus Monsen, Håvard Løvik, Per Blikra) arrangerer Landsturneringa i 2005 sammen med ledere/foreldre/spillere fra de fleste av klubbene i Sør-Rogaland.
 7. Valg
  1. To medlemmer til styret : Håvard Løvik, Stavanger (ny) og Magnus Monsen, Sandnes (gjenvalg)
  2. Leder : Magnus Monsen, Sandnes (gjenvalg)
  3. To varamedlemmer til styret : Stein Kristian Bru, Randaberg (gjenvalg), Ragnvald Monge, Sandnes (gjenvalg)
  4. To medlemmer av valgkomiteen : Håvard Løvik, Stavanger (ny), Ragnvald Monge, Sandnes (gjenvalg)
  5. Revisor: Wilhelm Øverås, Sandnes (gjenvalg).

 

Olav Skjæveland, Frode Wiggen og Per Blikra var ikke på valg.

 

 

 

 

Per Blikra

(sign)

referent