REFERAT FRA ÅRSMØTET I ROGALAND SKOLESJAKKUTVALG

 

NÅR? Søndag 25.3. 2007 under KM for skolelag.

HVOR? Tjensvoll bydelshus

 

DAGSORDEN:

 

  1. GODKJENNING AV MØTEINNKALLING:

Vedtak: Møteinnkallingen  ble godkjent.

 

  1. GODKJENNING DAGSORDEN:

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

 

  1. VALG AV DIRIGENT/ REFERENT:

Vedtak: Dirigent: Grete Barane

              Referent: Stein Tore Gausdal

 

  1. ÅRSRAPORT:

Vedtak: Årsraporten ble vedtatt slik den ble presentert av Grete Barane.

 

5.REGNSKAP:

Vedtak: Regnskapet ble vedtatt uten innsigelser.

 

6. KONTINGENT:

Vedtak: Det ble ingen økning i kontingentene.40 til USF / 10 til kretsen.

 

7. INNKOMNE FORSLAG:

Det var ingen innkomne forslag.

 

8. VALG:

Vedtak:

 

·        Leder: Grete Barane, Lye

·        Kasserer: Per Blikra , Stavanger SKU

·        Styremedlemmer:

-         Håvard Løvik , Stavanger SKU

-         Kristian Harestad , Randaberg SKU

-         Gunnar Amland , Sevland SKU

-         Stein Tore Gausdal, Sandnes SKU