Oversikt over RSSU styret

styret 2015-16 som pdf dokument

Referater fra styremøter og årsmøter i RSSU :

Styremøtet den 04.01.06.
Årsmøte den 17.12.06.
Årsmøte den 25.03.07.
Årsmøte den 09.03.08.
Årsmøtereferat i PDF fra 20/3-2011.

Årsmøtereferat fra 16/4-2015.